Stopování

Zimní mapování pobytových znaků rysa v Jihočeském a Plzeňském kraji bude využito k:

1. Ověření přítomnosti rysa v kvadrátech, kde probíhá rovněž monitoring za pomoci fotopastí

2. Ověření rozmnožování rysa ve vybraných kvadrátech a získání dat o natalitě (počtu narozených mláďat)

3. Ověření využívání předpokládaných migračních koridorů rysy

4. Odhadnutí početnosti ve vybraných kvadrátech

5. Sběru genetického materiálu

 

Dokumentace rysích stop ve sněhu. Foto: Leona Machalová

Stopování a mapování pobytových znaků bude prováděno vždy v rozmezí 3-5 dní od čerstvého 
sněhu a bude probíhat v přesně vymezených transektech umístěných

a)      ve vhodném habitatu (dle zpracovaného habitatového modelu)

b)      od údolí směrem k vrcholu kopce, přes vrstevnice

c)       zahrnující skalnaté (svahovité) oblasti, kde rysi rádi odpočívají.

 

Mapovatelé prochází celý vytyčený transekt a dokumentují nalezené stopy rysů, které kříží, i všechny případné další podezřelé stopy. V závislosti na čase a množství mapovatelů se ten den nebo den po té po ukončení kontrol transektů projdou trasy rysů, které byly na transektech zachyceny.

Akce budou organizovány v závislosti na sněhových a povětrnostních podmínkách – tedy jen při dobrých stopovacích podmínkách.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr