Fotomonitoring

 

 

fotopast Cuddebacek AttackNa území Plzeňského a Jihočeského kraje bude fotomonitoring probíhat ve vybraných třiceti kvadrátech za pomoci automatický fotoaparátů, tzv. fotopastí. K monitoringu byly vybrány fotopasti značky Cuddeback Attack, které nejlépe splňují požadavky projektu. Jedná se o fotopast s bílým bleskem, která může pořizovat i barevné noční záběry. Díky těmto fotografiím je možné rozlišit jednotlivé rysy, kteří se v monitorovaném území vyskytují a přispět tak ke kvalifikovaným odhadům celkové početnosti česko-bavorsko-rakouské populace.

 

 

 

 

Zdroj: fotopast.cz 

Fotografie z fotopastí umožňují jednoznačnou identifikaci jednotlivých rysů.


V každém kvadrátu jsou umístěny dvě fotopasti. Přesné lokality pro jejich umístění byly vybrány na základě habitatového modelu, ale také předchozích informací o výskytu rysa, které jsou evidovány v centrální nálezové databázi Agentury ochrany přírody a krajiny (NDOP AOPK). Na výběru lokalit pro umístění fotopastí se také podíleli místní myslivci a lesníci, kteří mají nejlepší informace o výskytu šelmy v oblasti.

 

rys z fotopastirys z fotopasti

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr