TRANSLYNX.ŠELMY.CZ - Rys ostrovid v Pošumaví

Projekt Trans-Lynx

Projekt Trans-Lynx

 

Šumavsko-bavorsko-rakouská populace rysa ostrovida je naší největší populací této vzácné šelmy, přesto je ohrožená řadou negativních vlivů. Hlavním cílem projektu Trans - Lynx je zajistit lepší ochranu těchto zvířat formou spolupráce odborníků z Německa i ČR. 

loga ALKA WildlifeProto se hlavní realizátor projektu - organizace ALKA Wildlife, o.p.s. bude v následujících dvou letech věnovat těmto aktivitám:

  • Přeshraniční spolupráce jednotlivých zájmových skupin: Cílem projektu je zlepšení komunikace mezi státní ochranou přírody, myslivci, lesníky, neziskovými organizacemi či vědci. Ti všichni mohou přispět k ochraně šumavsko-bavorské populace této vzácné šelmy. Je ale třeba, aby vzájemně sdíleli data z výzkumu, vyměňovali zkušenosti a společně hledali řešení problémů spojených s výskytem rysa v krajině. 
  • Biologické údaje o stavu populace: Pro efektivní ochranu rysa je třeba získat kvalitní biologické údaje o stavu populace a jejich analýzou zhodnotit populační stav a budoucí trendy vývoje. Sběr dat o výskytu rysů bude prováděn metodou fotomonitoringu a mapováním pobytových znaků. 
  • Osvěta veřejnosti: Často právě postoj člověka rozhoduje o tom, zda rys bude součástí naší přírody. Projekt proto realizuje osvětovou kampaň, jejímž cílem je zlepšit povědomí o nutnosti ochrany rysa ostrovida, zlepšit vztah vybraných zájmových skupin k tomuto druhu a tím přispět ke snížení míry nelegálního lovu, který je u nás hlavním ohrožujícím faktorem.

Projekt je realizován v letech 2013 - 2015. 

Finanční zdroje: Evropská Unie, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013


 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr