Partneři projektu

ČR: hlavní partner je ALKA Wildlife

Logo ALKA WildlifeALKA Wildlife je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je přispět objektivním výzkumem k efektivní, kvalitními odbornými znalostmi podložené ochraně a péči o volně žijící druhy živočichů. Realizuje výzkumné projekty v oblasti biologie, ekologie a ochrany přírody. Zpracovává odborné analýzy a studie, ale zabývá se také vzděláváním, osvětou a prací s veřejností. Více o společnosti naleznete na webových stránkách ALKA Wildlife

Nefinančními partnery AOPK ČR a MŽP

 

V Bavorsku je hlavním partnerem celého projektu Vláda Dolního Bavorska

Dalšími partnery jsou: 

Bayerisches Landesamt für Umwelt - Bavorský státní úřad pro životní prostředí je státní orgán zřízený bavorským Ministerstvem životního prostředí a zdraví, se sídlem v Augsburgu. Shromažďuje a vyhodnocuje informace o stavu životního prostředí v Bavorsku.

WWF Deutschland - Světový fond na ochranu přírody je jedna z největších a nejzkušenějších ochranářských organizací na světě. 

bavorští myslivci - Bayerischer Jagdverband e. V. je organizace sdružující bavorské myslivce.

Bundnaturschutz - je nejstarší a největší ekologickou organizací v Bavorsku.

NP Bavorský les - je bavorským protějškem národního parku Šumava. Byl založen v roce 1970 a společně s českým národním parkem tvoří jeden z největších bilaterálních národních parků Střední Evropy.

Wildland-Stiftung Bayern - je ochranářská organizace, která je součástí bavorské myslivecké asociace Bayerischer Jagdverband e. V. V rámci své činnosti přispívá k obnově přírodě blízkých oblastí. 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr