Rys v Pošumaví

Foto: Jaroslav Červený

 

Rys ostrovid dříve obýval prakticky všechny lesní oblasti Eurasie. Dnes se v Evropě vyskytuje roztříštěně v několika větších a menších populacích od severu až k jihu. Jeho celková početnost je také díky úspěšným programům znovuvypouštění rysa do přírody (především v Alpách) vyšší než před 50 lety.

Přestože byl v českých zemích v minulých stoletích vyhuben, do Beskyd se rys přirozeně vrátil ze slovenských Karpat. Dnes v Beskydech a sousedících pohořích žije zhruba 10-15 rysů. 70‒80 rysů osidluje jihozápadní Čechy (především Šumavu a Pošumaví).

Návratu rysů na Šumavu pomohli lidé: před třiceti lety tu bylo vypuštěno několik rysů ze Slovenska. Sporadicky se rys vyskytuje také v Jeseníkách, Českomoravské vrchovině nebo Krkonoších. A na jaře 2011 zachytila fotopast rysa i v Českém Švýcarsku.

 

 

 

 

 

foto: Jaroslav Červený

Šumavská reintrodukce

V letech 1982 - 1989 bylo na Šumavu (do česko-bavorsko-rakouské populace) vypuštěno 17 divokých rysů původem ze Slovenska. Proces, při němž člověk navrací vyhubená zvířata do míst, kde dříve volně žila, se nazývá reintrodukce. Na všech reintrodukcích rysů nejen na Šumavu, ale i do Alp se podílela ostravská ZOO a její tehdejší pracovník Ludvík Kunc.

 

Vypouštění rysa na Šumavě v roce 1982. Foto: L. Kunc

Vypouštění rysa na Šumavě v roce 1982. Foto: L. Kunc

Už v roce 1970 byli rysové vypuštěni také v Bavorském lese (na německé straně Šumavy). Rysům se na Šumavě začalo dařit: jestliže v letech 1992‒1993 tu žilo kolem 75 jedinců, v roce 1995 se početnost populace v jihozápadních Čechách odhadovala na 70‒100 jedinců a v roce 1998 na 120‒150 jedinců, kteří osídlili plochu větší než půl milionu hektarů. Toto území zahrnovalo kromě Šumavy i Pošumaví, Český les, Blanský les a nová populace vznikla i v Brdech.

 

Rys ostrovid    

Rozšíření

Vzhled a schopnosti

Rozmnožování

Biotop a teritorium

Lov a potrava

Ohrožení

Reintrodukce

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr