Monitoring

Jedním z hlavních cílů projektu Trans-Lynx je přinést kvalitní biologické údaje o stavu česko-bavorsko-rakouské populace rysa ostrovida. Terénní data jsou získávána pomocí fotomonitoringu a v zimním období mapováním pobytových znaků. Na české straně je monitoring prováděn na území Plzeňského a Jihočeského kraje, kde je výskyt rysa pravidelně evidován nebo v oblastech potenciálního výskytu.


Mapování pobytových znaků rysa a fotomonitoring je v rámci projektu Trans-Lynx prováděno mimo jádrové oblasti v Národním parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Naopak je pozornost soustředěna na okrajové zóny a migrační koridory. Projekt tedy přinese aktuální informace o celkové velikosti areálu, kterou obývá česko-bavorsko-rakouská populace rysa ostrovida.


Zájmové území projektu bylo rozděleno do mapovacích kvadrátů o rozloze 10 x 10 km. Monitoring probíhá ve vybraných 30 kvadrátech:

 

Mapované kvadráty


Vedle fotomonitoringu a zimního mapování pobytových znaků jsou sbírána a ověřována hlášení od veřejnosti. Všechny získané údaje jsou vyhodnocovány na základě SCALP – kritérií.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr