Dotazníkové šetření

Jednoduché dotazníkové šetření je prováděno mezi myslivci a nájemci honiteb, od kterých je v rámci projektu Trans-Lynx zjišťovavána přítomnost rysa a případně i dalších zvláště chráněných či naopak nepůvodních druhů živočichů. 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr