Osvěta

Projekt Trans-Lynx realizuje osvětovou kampaň, jejímž cílem je zlepšit informovanost veřejnosti o rysu ostrovidovi a zvýšit povědomí o nutnosti jeho ochrany. Cílem je rovněž zlepšit vztah vybraných zájmových skupin k tomuto druhu, což přispěje ke snížení míry nelegálního lovu. Ten je u nás hlavním ohrožujícím faktorem.


V rámci projektu Trans-Lynx budou uspořádány následující osvětové aktivity:

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr