Rysí tulák z Prachaticka došel až k Linzi

Mezinárodní spolupráce umožňuje lépe mapovat a chránit rysy

27.8.2015, Společná tisková zpráva Hnutí DUHA, ALKA Wildlife a Luchsprojekt Österreich Nordwest

Poprvé se rysí samec Luděk objevil před objektivem fotopasti Hnutí DUHA letos počátkem dubna. Opakovaně byl pozorován na Prachaticku, a nyní se k velkému překvapení českých i rakouských ochránců přírody objevil v sedmdesát kilometrů vzdáleném lesním komplexu Kürnbergerwald u rakouského Linzu.

Cesta rysa Luďka z Prachaticka k rakouskému Linzi je vzdušnou čarou dlouhá minimálně 70 kilometrů.Na monitoringu a ochraně rysa ostrovida na Šumavě spolupracují zoologové z ALKA Wildlife a Hnutí DUHA s kolegy z rakouského Luchsprojekt Österreich Nordwest. Tato přeshraniční spolupráce nyní přináší cenné výsledky. 

Aktuální zjištění potvrzuje velikou pohyblivost vzácných a ohrožených rysů. Pro jejich efektivní ochranu je proto zásadní udržet prostupnou krajinu, aby se zvířata mohla bez rizika přesouvat na velké vzdálenosti. Rys na své pouti z Prachaticka do Linze musel překonat frekventované silnice spojující rekreační oblasti na levém břehu Lipna a další části jižní Šumavy. Otázkou také je, jak se dostal přes Dunaj. Buď je mladý samec velmi dobrý plavec, nebo širokou řeku překonal po mostě u elektrárny v Ottensheimu. Nic z toho ovšem není bez rizika. Střety s automobily na silnicích a pytláctví představují dvě největší rizika pro současnou česko-bavorsko-rakouskou populaci rysa ostrovida. 


Rys Luděk zachycensý fotopastí Hnutí DUHA na Prachaticku.Rys Luděk zachycený fotopastí myslivců u Linze.

 

 

 

Luděk není prvním rysím cestovatelem, kterého mezinárodní tým zoologů zaznamenal. Šelmy neznají hranic, a tak dnes na česko-bavorsko-rakouském pomezí žije 60-80 rysů a někteří z nich hranici pravidelně překračují. V minulých letech přírodovědci zmapovali cestu rysa Duvery, který byl na podzim 2012 vyfocen v Rakousku u Dunaje a v květnu následujícího roku v Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Na takto dlouhé vzdálenosti se častěji vydávají právě mladí rysí samci, kteří si hledají nová teritoria.

Tereza Mináriková z ALKA Wildlife řekla: 
„Příklad rysa Luďka ukazuje na důležitý aspekt ochrany této vzácné kočkovité šelmy: na nutnost zachování krajiny průchodné pro migrující zvířata, na ochranu takzvaných migračních koridorů. Jinak budou jednotlivé populace izolovány, což může vést až k jejich postupnému zániku. A protože zvířata neznají hranice, musí být ochrana těchto populací i jejich propojenost řešena na mezinárodní úrovni. Prioritou by mělo být zejména zachovat spojení mezi česko-bavorsko-rakouskou rysí populací a sousedními populacemi: karpatskou a alpskou, které patří k největším v Evropě.“

Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek z Hnutí DUHA, řekla: 
„Moc si vážím práce a úsilí našich dobrovolníků, díky kterým jsme mohli přispět k poznání této vzácné šelmy. Zpráva o výskytu rysa Luďka nedaleko Linzu nás utvrzuje v tom, že naše práce má smysl a přináší konkrétní výsledky.“

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr