Mapová aplikace: s fotopastí (nejen) za šumavským rysem

Vloženo: 13.5.2014

Dnešním dnem spouští ALKA Wildlife jedinečnou mapovou aplikaci, která zájemcům přibližuje život volně žijících zvířat Šumavy a Pošumaví. Aplikace zveřejňuje snímky z automatických fotoaparátů, tzv. fotopastí, které byly instalovány v Jihočeském a Plzeňském kraji v rámci projektu Trans-Lynx. Cílem bylo zmapovat výskyt rysa ostrovida v této oblasti. Jak se ale ukázalo, fotopasti přinášejí údaje nejen o výskytu a migraci této vzácné kočkovité šelmy, ale zachytily také celou řadu dalších druhů živočichů.

 

 

Mapovou aplikaci naleznete na http://mapa.selmy.cz/translynx/.

„Fotomonitoring, realizovaný v rámci projektu Trans-Lynx, přináší informace o rozšíření šumavské rysí populace a migračních cestách, které rys využívá při pohybu na delší vzdálenosti. Fotopasti jsou proto umístěny především v oblastech předpokládaného výskytu rysa a na místech, která jsou vhodná pro migraci velkých savců – šelem, kopytníků ale i dalších druhů.“ říká Tereza Mináriková z projektu Trans_Lynx. „Konkrétní lokality pro umístění monitorovacích zařízení jsme vybrali na základě starších dat o výskytu rysa, ekologických modelů připravených odborníky z PřF UK, ale také na základě znalostí lesníků a myslivců, kteří se na projektu podílejí“.

Rys zachycený na fotopastech v rámci projektu Trans-Lynx. Zdroj: Trans-Lynx


V mapové aplikaci přístupné na webové stránce http://mapa.selmy.cz/translynx/ jsou průběžně zveřejňovány nové fotografie z fotopastí, jichž se podařilo v průběhu realizace projektu shromáždit velké množství. Aplikace umožňuje zobrazit jednotlivé oblasti s výskytem konkrétního druhu a prohlédnout si galerii zachycených snímků. Vedle rysa jsou největší vzácností snímky losa, kterého se podařilo zachytit u Kaplice a na pravém břehu Lipna.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr