Dobrovolníci pomáhají chránit rysa v Čechách i Bavorsku

Vloženo: 17.1.2014


Školení bavorského Lynx Project Bavaria. Foto: Kateřina Poledníková

Začátek zimní sezony zasvětili pracovníci českých a bavorských ochranářských organizací vyškolení nových dobrovolníků, kteří se nyní budou aktivně podílet na ochraně bavorsko-česko-rakouské populace rysa ostrovida. Cílem bavorského Lynx Project Bavaria či Rysích hlídek Hnutí DUHA na české straně je přispět k lepšímu poznání a ochraně této ohrožené šelmy. Oba zmíněné dobrovolnické projekty vsadily při své práci na stejnou kartu – vtáhnout do ochrany ohrožené šelmy zájemce z „ne-ochranářských kruhů“. Kromě toho, že dobrovolníci přinášejí z terénu informace o výskytu rysa a působí osvětově, daří se díky nim také navázat kontakt s dalšími zájmovými skupinami, které mají k šelmám skrze svoji práci nebo při každodenním životě nejblíže.

 

 

 

 

Obě organizace si pro práci s dobrovolníky vybraly různé koncepty. Bavorský Lynx Project se zaměřil na spolupráci s místními obyvateli a to především těmi, kterých se problematika přímo dotýká, tedy myslivci, lesníky, ochránci přírody nebo také zvěrolékaři a farmáři. Projektovému týmu v čele se Sybille Wolfl se podařilo vytvořit rozsáhlou síť dobrovolníků (Large Carnivore Network), kterou již nyní tvoří zhruba sto čtyřicet lidí. Na počátku každý z nich prochází speciálním školením, v průběhu kterého se učí především správně dokumentovat rysí nález – například stopy či trus, které by mohly svědčit o výskytu rysa v lokalitě. Definitivní potvrzení, zda se opravdu jednalo o tuto velkou šelmu, ale vždy vydají až zkušení pracovníci projektu, aby se předešlo možným záměnám a získávala se věrohodná data.

Školení bavorského Lynx Project Bavaria. Foto: Kateřina PoledníkováŠkolení bavorského Lynx Project Bavaria. Foto: Kateřina PoledníkováVedle toho se dobrovolníci školí také v identifikaci rysí kořisti. To je velmi užitečné zvláště při hodnocení škod způsobených velkými šelmami. V Bavorském lese totiž lze podobně jako u nás proplatit škodu na hospodářských zvířatech, kterou způsobily velké šelmy či jiní zvláště chránění živočichové. Škody na hospodářských zvířatech a jelenech ve faremních chovech či oborách hradí nevládní organizace - Bavorský myslivecký svaz a dvě ochranářské organizace (Bund Naturschutz a Landesbund für Vogelschutz). Při posuzování škod je třeba ověřit, zda na hospodářská zvířata útočila opravdu chráněná šelma, nebo je viníkem například zdivočelý pes. První ohledání nálezu je totiž právě na členech „sítě“, ve sporných případech se k nálezu zvou i další odborníci.


V neposlední řadě je cílem bavorského projektu osvěta a zlepšení „PR rysa“. Dobrovolníci se podílejí na organizaci exkurzí a přednášek pro veřejnost. Tím dostávají mezi lidi objektivní informace o chráněných šelmách a vyvrací mýty, které o těchto zvířatech panují.


Školení Rysích hlídek

Rysí hlídky se naopak pro ochranu rysa snaží získat co nejširší veřejnost. Jejich členové se pohybují v přírodě Šumavy a Pošumaví, v oblastech předpokládaného výskytu rysa, mapují jeho pobytové znaky a svojí přítomností v terénu se snaží odradit případné pytláky od nelegálních aktivit. Členové Rysích hlídek jsou jak místní obyvatelé, tak lidé ze vzdálenějších koutů Čech. Na počátku sezóny také procházejí speciálním proškolením, na kterém se dozvídají o informace o chráněné šelmě - o její biologii či důvodech ohrožení. Školení zahrnuje i základy monitoringu a dokumentace pobytových znaků. Tyto informace a praktické dovednosti využívají nejen při mapování v terénu, ale také při setkáních s turisty či místními obyvateli. Cílem Rysích hlídek je totiž i zvýšit informovanost veřejnosti o rysech, důvodech jejich ochrany i ohrožení.


Pro profesionální zoology či ochranáře jsou údaje o výskytu rysa získané vyškolenými dobrovolníky cenným zdrojem dat. Terénní monitoring velkých šelem je totiž velmi časově náročný (velikost rysího okrsku je až několik set kilometrů čtverečných) a je vhodné při něm kombinovat různé metody – vedle stopování a monitorování pobytových znaků přináší informace o životě těchto zvířat také například fotomonitoring či telemetrické sledování.

 

Foto: Jiří Beneš


Přestože obě aktivity nemají dlouhodobé finanční zajištění, v Bavorsku je tato aktivita zastřešena státní ochranou přírody, zatímco na české straně jsou Rysí hlídky občanskou aktivitou organizovanou nestátním neziskovým sektorem.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr